EDITORIALS

CLICK THUMBNAIL TO VIEW EDITORIAL

horizon

THE HORIZON MAGAZINE
MODEL – Nikolay Kopytyuk
FEATURE TITLE – Skipping School
PHOTOGRAPHER – Kristopher Kelly

steven vieira thumbnail

 

EXALTA MAGAZINE
MODEL – Steven Vieira
FEATURE TITLE – “El Jeffe”
PHOTOGRAPHER – Justin Robinson

 

Restless - Male Model Scene

MALE MODEL SCENE: “Restless”
MODEL: Steven Vieira
PHOTOGRAPHER: Justin Robinson
MUA/STYLIST: Bruce Pabon

EXALTA MAGAZINE: “Bang Bang”
MODEL: Brandon Levinsky
PHOTOGRAPHER: Sean Gomes

BELLO MAGAZINE
MODEL: Nick Kopytyuk
PHOTOGRAPHER: Kristopher Kelly

OHLALA MAGAZINE: “Torn in Two”
MODEL:Nick Kopytyuk
PHOTOGRAPHER: Justin Robinson
MUA/STYLIST: Bruce Pabon

Obvious Magazine - Many Phases of Steven Vieira

OBVIOUS MAGAZINE
MODEL – Steven Vieira
FEATURE TITLE – “The Many Phases of Steven Vieira”
PHOTOGRAPHER – Kristopher Kelly